Rejestr Zmian Biuletynu Informacji Publicznej

Pokaż zmiany

Tytuł dokumentu Data przeprowadzenia
Edycja dokumentu: Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 listopada 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.30.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a działającej poprzez pełnomocnika P. Joannę Starostę, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kęty (gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) oraz ścieków z przelewu burzowego nr 3 kanalizacji ogólnospławnej do rz. Soły, w km 22+500, istniejącym wylotem betonowego kanału odpływowego na działce nr 211/28 (obręb ewid. Kęty Podlesie), do którego ścieki odprowadzane są istniejącym wylotem kanalizacji ściekowej oraz przelewu burzowego na działce nr 6305/1. 2018-12-12 14:00:05
Nowy dokument: Obwieszczenie PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 30 listopada 2018 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.30.2018.IŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a działającej poprzez pełnomocnika P. Joannę Starostę, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kęty (gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie) oraz ścieków z przelewu burzowego nr 3 kanalizacji ogólnospławnej do rz. Soły, w km 22+500, istniejącym wylotem betonowego kanału odpływowego na działce nr 211/28 (obręb ewid. Kęty Podlesie), do którego ścieki odpr