Dokumenty: 14

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2015 r. 2016-05-30 11:56:02
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2015 (wraz ze sprawozdaniem finansowym) 2016-05-05 09:05:09
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r. 2016-04-27 14:07:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2015 r. 2016-04-25 11:37:10
Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2015 r. 2016-04-07 14:15:44
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2015 r. 2016-03-01 08:19:49
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2015 r. 2015-10-26 13:07:32
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 r. 2015-09-29 07:31:02
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. 2015-07-23 09:00:28
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2015 r. 2015-05-07 09:09:55
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2015-04-15 12:36:37
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2015 2015-04-15 12:36:12
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 2015-04-15 12:34:54
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2015 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2014-12-16 08:10:19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe