Dokumenty: 8

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska 2020-07-20 14:02:56
Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 26.05.2020r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” 2020-06-02 15:54:49
Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 31.03.2020r o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” 2020-04-08 08:41:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania p.n. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K- ul.Centralna w Łowiczkach, gmina Zator" 2020-11-10 07:54:49
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 09.07.2020 r., znak: WOŚ.6233.33.2019 2020-07-10 08:20:27
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.12.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.40 o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy. 2020-01-14 08:35:09
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Bobrek 2015-04-16 08:38:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dwory I 2015-04-16 08:33:22

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe