Dokumenty: 9

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 26.05.2020r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” 2020-06-02 15:54:49
Obwieszczenie Burmistrza Zatora sprawa znak: DZ.6220.12.2019 z dnia 31.03.2020r o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K, ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” 2020-04-08 08:41:14
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 marca 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.48 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy 2020-04-02 12:14:43
Informacja z dnia 12 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.29.2020.JS PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wydaniu decyzji 2020-03-31 11:43:17
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2020 r. KR.ZUZ.2.4210.36.2020.NP PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2020-03-05 13:38:56
Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2020-02-24 13:21:43
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.12.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.40 o wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy. 2020-01-14 08:35:09
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Bobrek 2015-04-16 08:38:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - obręb Dwory I 2015-04-16 08:33:22

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe