Dokumenty: 21

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.47.2014 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w Przeciszowie (z dnia 09.10.2014 r.) 2014-11-04 13:07:43
SZP.272.43.2014 Modernizacja PŚDS w Kętach 2014-10-21 13:20:45
SZP.272.44.2014 - Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku (z dnia 25.09.2014 r.) 2014-10-21 13:16:53
SZP.272.39.2014 Modernizacja PŚDS w Kętach 2014-10-16 10:09:14
SZP.272.46.2014 - Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu - zamówienie dodatkowe 2014-10-14 16:35:50
SZP.272.41.2014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K (ulica Bielska w Jawiszowicach) 2014-10-01 13:38:22
SZP.272.37.2014 - Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu (z dnia 25.08.2014 r.) 2014-09-30 15:59:43
SZP.272.33.2014 - Budowa Centrum Edukacyjno - Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap II ( z dnia 07.08.2014 r.) 2014-09-25 09:07:58
SZP.272.36.2014 Zamówienie uzupełniajace do zamówienia podstawowego pn. Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K na odcinku Babice - Harmęże 2014-09-01 14:33:18
SZP.272.30.2014 - Budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu (z dnia 16.07.2014 r.) 2014-08-25 12:19:54
SZP.272.27.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr K1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże - Etap II ( z dnia 18.06.2014 r.) 2014-07-28 14:50:10
SZP.272.23.2014 - Modernizacja ul. Beskidzkiej w Witkowicach (z dnia 21.05.2014 r.) 2014-06-18 14:17:01
SZP.272.21.2014 - Modernizacja budynku PZ Nr 1 w Oświęcimiu (z dnia 07.05.2014 r.) 2014-06-02 08:48:31
SZP.272.18.2014 - "Przebudowa ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu" (z dnia 10.04.2014 r.) 2014-05-28 12:22:37
SZP.272.15.2014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808K I 1900K ul. Oświęcimska w Gorzowie i Chełmku - etap I i II 2014-05-28 12:15:17
SZP.272.14.2014 Odbudowa drogi powiatowej nr 1814 ul. Starowiejska, dz. ewid. 3929/19, 3929/20, 3929/21 w miejscowości Osiek w km 0+000 - 2+000" oraz "Modernizacja ul. Starowiejskiej w Osieku"" 2014-05-09 09:50:27
SZP.272.63.2013 - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul. Bugajska w Zatorze" (z dnia 20.12.2013 r.) 2014-04-24 14:52:03
SZP.272.5.2014 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2014 r.” (z dnia 06.02.2014 r.) 2014-03-07 12:13:08
SZP.272.6.2014 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2014 r.” (z dnia 06.02.2014 r.) 2014-03-07 12:08:49
SZP.272.7.2014 - Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2014r.” (z dnia 06.02.2014 r.) 2014-03-03 14:33:49

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe