Dokumenty: 15

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2014 r. 2015-05-29 09:22:44
Sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2014 2015-05-29 09:18:26
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2014 2015-04-30 13:52:09
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2014 r. 2015-04-30 13:44:44
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2014 r. 2015-04-15 12:18:10
Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 2015-04-15 12:17:03
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2014 r. 2015-02-25 10:35:23
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2014 r. 2014-10-29 07:25:54
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 r. 2014-10-14 14:58:39
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. 2014-07-23 07:35:19
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2014 r. 2014-05-06 07:59:05
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2014-01-21 10:51:22
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2014 2014-01-21 10:46:02
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 2014-01-21 10:44:01
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2014 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2013-12-12 07:54:41

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe