Dokumenty: 15

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2013 r. 2014-08-01 10:19:58
Informacja za 2013 r. 2014-05-28 09:23:18
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2013 r. 2014-04-30 09:30:43
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 2014-02-21 10:51:15
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2013 r. 2013-10-24 07:27:27
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 r. 2013-09-09 10:04:04
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej - za I półrocze 2013 r. 2013-09-06 12:57:06
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2013 r. 2013-07-24 07:45:15
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2013 r. 2013-04-23 10:25:46
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej oraz WPF 2013-01-24 13:26:22
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 2013-01-24 07:52:03
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 2013-01-24 07:45:37
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2013 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2012-12-18 15:46:33
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 2012-12-18 15:22:29
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 2012-12-18 15:16:53

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe