Dokumenty: 14

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Oświęcimski 2013-08-12 12:03:41
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23
Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic. 2015-07-22 13:15:25
Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020 2016-07-04 14:47:14
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów 2017-01-31 09:49:08
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-01-03 12:04:33
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-02-13 16:05:08
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-07-09 11:27:09
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-01 13:29:24
II Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-22 13:10:45
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-11-07 09:06:53
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 10:29:38
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-02-18 12:41:44
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.199m.2020.TL, RKW-2020-4790 2020-07-15 09:44:13

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe