Dokumenty: 15

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wszczęciu z urzędu, przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego 2021-02-18 12:40:15
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-12-07 14:34:36
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-09-15 08:06:36
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-09-04 15:18:15
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.199m.2020.TL, RKW-2020-4790 2020-07-15 09:44:13
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-11-07 09:06:53
II Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-22 13:10:45
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-01 13:29:24
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-02-13 16:05:08
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-01-03 12:04:33
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów 2017-01-31 09:49:08
Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020 2016-07-04 14:47:14
Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic. 2015-07-22 13:15:25
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23
Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Monitora Polskiego B, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Oświęcimski 2013-08-12 12:03:41

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe