Dokumenty: 21

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-11-07 09:06:53
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-10-03 08:13:46
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenach województw: małopolskiego i śląskiego 2019-09-12 09:52:36
II Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-22 13:10:45
Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego mienia 2019-08-01 13:29:24
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-07-09 11:27:09
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - od 4 do 13 kwietnia 2019 r. 2019-04-09 13:14:14
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - od 9 do 19 listopada 2018 r. 2018-10-31 13:03:44
Szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie - od 27 września do 6 października 2018 r. 2018-09-11 10:12:36
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 27.07.2018 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.8.2018.MT, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2018-08-03 13:45:15
Odstrzał sanitarny dzików 2018-08-01 12:12:01
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-02-13 16:05:08
Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych po zlikwidowanym PZ Nr 8 w Chełmku 2018-01-03 12:04:33
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów 2017-01-31 09:49:08
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych ww. projektu uchwały 2016-12-16 10:57:56
Zawiadomienie Zarządu Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 2016-11-08 10:16:35
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" 2016-07-05 15:31:40
Prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach monitoringu lasów w latach 2016-2020 2016-07-04 14:47:14
Zawiadomienie do stawienia się w celu ustalenia granic. 2015-07-22 13:15:25
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe