Dokumenty: 1168

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SGG.6821.50.2018 Decyzja 2019-08-08 09:01:38
SGG.6821.29.2017 Decyzja 2019-08-08 09:01:27
SGG.6821.45.2017 Decyzja 2019-08-08 09:00:24
SGG.6821.29.2017 Postanowienie 2019-08-08 09:00:03
SGG.6821.45.2017 Postanowienie 2019-08-08 08:59:49
SGG.6820.40.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-08-08 08:59:34
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabytkowej w Grojcu 2019-08-08 08:59:22
SGG.6840.13.2017 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2019-08-08 08:58:27
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Bobrku 2019-08-08 08:58:15
SGG.6846.2.2018 Zawiadomienie o zebraniu całości materiału dowodowego 2019-08-08 08:57:38
SGG.6820.40.2018 Sprostowanie 2019-08-08 08:56:29
SGG.6845.13.2017 - 1 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy 2019-08-08 08:56:00
SGG.6845.13.2017 - 2 wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do dzierżawy 2019-08-08 08:55:48
SGG.6853.42.2018 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do użyczenia 2019-08-08 08:55:32
SGG.6840.5.3.2018 Wykaz nieruchomości powiatowych do sprzedaży 2019-08-08 08:54:19
SGG.6846.2.2018 Decyzja 2019-08-08 08:54:05
SGG.6840.13.2017 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki Skarbu Państwa 2019-08-08 08:53:49
SGG.6820.40.2018 Decyzja 2019-08-08 08:53:33
SGG.6846.3.2018 Zawiadomienie 2019-08-08 08:52:06
SGG.6846.2.5.2014 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy 2019-08-08 08:51:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe