Dokumenty: 189

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku II postępowanie (zapytanie ofertowe) 2016-02-08 08:39:28
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (zapytanie ofertowe) 2016-01-27 08:29:44
W dniu 7 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu nieczynne 2015-07-29 10:51:17
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2015-06-05 13:28:08
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - grudzień 2014 r. 2014-10-22 11:30:40
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - listopad 2014 r. 2014-10-22 11:27:48
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2014-08-20 10:31:30
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów zawodowych 2014-07-04 10:21:08
Rozeznanie dostepnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów językowych 2014-07-04 09:59:55
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2014-04-02 09:22:00
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu treningu psychoedukacyjnego 2014-03-13 10:46:28
Rozeznanie dostpnej oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 2014-03-13 10:44:10
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2014-03-13 10:40:07
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie treningu kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnych 2014-03-13 10:36:58
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie specjalisty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2014-03-13 10:25:11
Rozeznanie oferty rynkowej w zakresie asystenta osoby niepełnosprawnej 2014-03-13 10:21:52
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2014-03-13 10:15:21
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kętach: Mienie ruchome przeznaczone do sprzedaży 2013-12-09 15:13:59
Konkurs ofert na świadczenie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 2013-12-05 14:48:43
Ogłoszenie o naborze na jedno stanowisko urzędnicze 2013-11-25 14:11:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe