Dokumenty: 189

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 2016-06-10 13:06:49
Informacja o wynikach postępowania: Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 2016-06-10 13:05:39
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia w formie hipoterapii. 2016-06-09 12:28:57
Informacja o wynikach postępowania - Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej 2016-06-09 09:23:10
Informacja o wynikach postępowania - Psycholog 2016-06-09 09:21:32
Informacja o wynikach postępowania - Logopeda 2016-06-09 09:20:43
Informacja o wynikach postępowania - FAS 2016-06-09 09:19:43
Informacja o wynikach postępowania - Dogoterapia 2016-06-09 09:18:22
Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb, z zakresu potrzeby realizacji terapii FAS dla 2 dzieci. 2016-06-03 10:09:11
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Usługa noclegowo - gastronomiczna na potrzeby realizacji szkolenia dla maksymalnie 18 osób w terminie 02 - 04.07.2016. 2016-06-03 08:51:24
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi transportowej. 2016-06-02 14:03:10
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 2016-06-02 14:02:24
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb. 2016-06-02 14:01:19
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Realizacja usługi restauracyjnej w ramach projektu w terminie 14-16.06.2016 dla 16 osób 2016-06-02 14:00:18
Zaproszenie do składania ofert w zakresie: Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość” 2016-06-02 13:57:50
Zaproszenie do złożenia oferty na Asystenta osoby niepełnosprawnej lub Asystenta osobisty osoby niepełnosprawnej 2016-06-02 13:55:44
DPS Bobrek: Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku (zapytanie ofertowe) 2016-05-24 13:16:46
załącznik do rozeznania dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - formularz ofertowy 2016-02-24 11:55:15
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" 2016-02-24 11:48:13
DPS Bobrek: Dostawa gazu ziemnego do obiektów Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2016-02-10 12:01:38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe