Dokumenty: 201

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
DPS Bobrek: Roboty malarskie w klatce schodowej południowej budynku "A" Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-09-05 13:43:26
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - zapytanie ofertowe II postępowanie 2019-06-21 08:37:15
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (w miesiącach VII-XII 2019 r.) 2019-06-14 12:44:26
DPS Bobrek: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-06-14 12:35:17
DPS Bobrek: Przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap III" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku 2019-06-10 12:24:33
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-06-10 12:21:50
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2019-02-20 13:47:14
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-21 08:09:12
DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-14 12:44:37
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2019 r. 2018-12-13 08:07:11
DPS Bobrek: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-06 14:17:54
DPS Bobrek: Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-06 10:17:41
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-04 09:56:11
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-10-12 14:23:32
DPS Bobrek: Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia w DPS w Bobrku 2018-10-12 14:09:31
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe