Dokumenty: 189

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-12-04 09:56:11
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-10-12 14:23:32
DPS Bobrek: Rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia w DPS w Bobrku 2018-10-12 14:09:31
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-13 12:28:15
DPS Bobrek: Wykonanie klimatyzacji w świetlicach Oddziału I oraz Oddziału III Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-09-13 08:17:24
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-11 14:29:15
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-08-31 12:22:03
DPS Bobrek: Przebudowa nawierzchni drogowej oraz przebudowa i budowa instalacji pozabudynkowych dla inwestycji pn.: "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap II" przy ul. Księżnej Ogińskiej 2 w Bobrku 2018-08-10 13:18:10
DPS Bobrek: Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2018 r. 2018-06-08 10:43:19
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2018-01-18 09:27:53
DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2018 r. 2017-12-14 13:38:28
DPS Bobrek: Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-14 10:53:10
DPS Bobrek: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-11 13:47:06
DPS Bobrek: Dostawa paliwa gazowego dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 2017-12-06 15:58:26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe