Dokumenty: 201

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
PCPR-ogłoszenie POKL 2011-07-04 14:22:26
PCPR-Trening psychoedukacyjny. 2011-08-11 10:42:50
PCPR- Ogłoszenie na realizację kursów zawodowych 2011-10-20 10:29:17
PCPR- ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska urzędnicze 2011-12-27 08:33:59
PCPR- Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. 2012-01-11 14:18:48
PCPR- Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko psychologa 2012-01-17 15:47:58
PCPR- Specjalista w zakresie indywidualnego pradnictwa psychologicznego. 2012-03-14 10:10:05
PCPR- Szkolenie z zakresu:"Trening umiejętności rodzicielskich". 2012-03-14 10:10:53
PCPR- Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego. 2012-03-14 10:11:28
PCPR- Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego. 2012-03-14 10:11:43
PCPR- Specjalista w zakresie indywidualnej terapii uzależnień. 2012-03-14 10:12:11
PCPR- Oferta cenowa na realizację szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych pt.:Radzenie sobie ze stresem. 2012-03-15 08:10:21
PCPR- Oferta cenowa na realizację szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych pt.: Radzenie sobie ze stresem (os. niepełnosprawne). 2012-03-15 08:11:49
PCPR- Oferta cenowa na realizację szkolenia z zakresu treningu kompetencji społecznych pt.: Umiejętność komunikowania. 2012-03-15 08:13:38
PCPR- Oferta pracy na stanowisko psychologa. 2012-04-16 13:00:06
PCPR- Ogłoszenie oferty na dwa stanowiska koordynatorów pieczy zastępczej 2012-04-16 13:01:16
PCPR- Oferta w sprawie szkolenia rodzin zastępczych. 2012-05-07 08:40:56
PCPr- informacja o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 2012-07-27 09:20:54
Ogłoszenie dotyczące sprzedaży samochodu służbowego - SOSW w Oświęcimiu (z dnia 17.07.2012 r.) 2012-08-03 12:02:54
Specjalista w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2012-08-21 12:42:19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe