Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-08-26 07:24:59
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złozeniu wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-30 09:01:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji na realizację inwestycji drogowej 2013-07-30 07:08:55
Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-26 13:30:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-25 07:38:36
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-18 07:30:28
Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na reslizację inwestycji drogowej 2013-07-15 14:33:01
Obwiewszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-15 14:31:48
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego dotyczące sprostowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rea 2013-07-15 14:30:23
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2013-07-15 14:29:11
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-15 14:28:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-15 14:28:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania 2013-07-09 07:41:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-07-09 07:33:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 2013-05-23 07:48:25
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-05-13 08:12:23
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rzezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-05-13 08:08:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego 2013-04-26 07:28:03
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/13K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-04-19 07:58:29
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2013-03-29 08:03:47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe