Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-04-29 12:02:04
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-03-24 09:01:37
Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2014-03-13 07:57:32
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2014-03-12 07:54:08
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2014-02-11 07:27:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-02-11 07:23:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:47:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:42:52
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-01-21 07:38:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 8/13 na realizację inwestycji drogowej 2013-12-05 07:23:16
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-12-05 07:17:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-11-14 07:19:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji 2013-11-08 07:45:52
Obwieszczenie Starosty Ośiwęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-14 07:29:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-14 07:26:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-07 07:37:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2013-09-26 07:54:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-09 07:33:20
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o podjęciu postępostępowania i ponownym zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-02 07:45:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 2013-08-29 07:22:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe