Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-12-08 08:05:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu i ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-21 14:19:18
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-11-21 07:36:40
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia 2014-10-23 08:09:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu zawiadomienia i postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2014-10-02 15:04:55
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-09-03 07:32:29
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postepowania 2014-08-25 07:32:52
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-08-18 08:19:25
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-08-11 07:37:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji drogowej 2014-08-07 07:47:30
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2014-07-16 11:20:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2014-07-08 07:35:47
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego 2014-06-17 07:35:03
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania 2014-06-10 16:15:38
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-06-05 07:20:43
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-06-03 09:24:51
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-05-30 10:59:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2014-05-15 15:07:15
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-05-09 07:28:43
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2014-05-02 07:36:33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe