Dokumenty: 223

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-05-29 07:23:59
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-05-13 07:32:37
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-04-15 08:00:46
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-03-17 08:08:11
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowień: o podjęciu postępowania, o ponownym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym 2015-03-17 07:58:18
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 5/15 z dnia 12.02.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-03-05 14:12:08
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-23 07:25:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-16 09:58:11
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/15 z dnia 21.01.2015 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 2015-02-16 07:24:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-02 08:42:05
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-02-02 08:39:01
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego 2015-01-29 07:35:54
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-01-29 07:28:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-01-26 07:44:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-12-17 07:35:14
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-12-17 07:28:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomienia o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2014-12-08 14:26:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-12-08 08:05:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu i ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego 2014-11-21 14:19:18
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-11-21 07:36:40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe