Dokumenty: 223

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-05-17 07:38:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-04-08 07:53:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2016-02-22 07:28:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/16 z dnia 25.01.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 07:39:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zakończeniu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2016-02-10 08:21:28
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-01-27 07:52:06
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-01-26 07:55:10
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-12-18 08:10:10
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zakończeniu przeprowadzaeniau postępowania wyjaśniającego dotyczącego decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2015-12-18 08:05:22
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-11-25 07:42:12
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2015-11-13 07:47:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-10-19 08:48:40
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 7/15 z dnia 11.08.2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-09-01 07:29:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2015-08-18 07:41:39
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-08-18 07:37:06
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-07-31 07:28:53
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2015-07-23 07:37:30
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”. 2015-07-14 08:00:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia 2015-07-14 07:20:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2015-06-12 07:25:44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe