Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-05-08 07:55:28
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-04-30 08:57:45
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-04-30 08:56:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej 2018-04-25 07:53:41
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-03-26 08:11:34
Obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”. 2018-02-26 08:41:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-02-22 13:30:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-02-13 09:43:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zmianie postanowienia 2018-02-01 08:12:46
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-01-10 07:59:06
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-12-12 11:03:38
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/17 z dnia 14.11.2017r. na realizację inwestycji drogowej 2017-12-06 12:43:46
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-11-30 10:05:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-11-14 14:43:25
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2017-10-18 14:19:06
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-10-16 09:20:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2/17 z dnia 25.08.2017 r. na realizację inwestycji drogowej 2017-09-20 10:43:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-09-18 08:00:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-09-15 07:55:22
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2017-08-30 07:51:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe