Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji 2012-06-01 07:42:08
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 2012-05-23 07:36:14
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-04-19 07:34:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłki pisarskiej 2012-04-12 07:45:16
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postąpowania administracyjnego 2012-01-18 07:42:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-12-07 08:01:20
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-11-16 07:46:21
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-11-04 07:57:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego 2011-11-04 07:52:51
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej 2011-10-07 11:18:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-09-21 14:34:26
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o dokonaniu korekty w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-08-24 14:55:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2011-08-22 07:47:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej 2011-08-22 07:42:38
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiąku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2011-08-08 07:42:03
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o dokonaniu korekty w zakresie działek inwestycyjnych 2011-08-08 07:38:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zawieszeniu postępowania 2011-08-04 07:59:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 2011-07-22 10:23:01
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwest. drogowej 2011-07-06 12:44:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-06-28 09:24:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe