Dokumenty: 212

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja do publicznej wiadomości 2017-07-14 12:15:58
OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ - BUDOWA ZAKŁADU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W OŚWIĘCIMIU. 2018-05-10 07:18:29
Obwieszczenie o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu, lokalizacja inwestycji: działki o numerze ewidencyjnym: 1773/101, 1773/104, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0005, Monowice oraz działka o numerze ewidencyjnym: 2653/258, jednostka ewidencyjna 121301_1, Oświęcim - miasto, Obręb Nr 0002, Dwory I”. 2018-02-26 08:41:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-06-02 08:22:55
Obwieszczenie Starosty Ośiwęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-10-14 07:29:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego dotyczące sprostowania obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na rea 2013-07-15 14:30:23
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o dokonaniu korekty w zakresie działek inwestycyjnych 2011-08-08 07:38:00
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o dokonaniu korekty w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-08-24 14:55:56
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiąku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2011-08-08 07:42:03
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2011-08-22 07:47:19
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o podjęciu postępostępowania i ponownym zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-09-02 07:45:58
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-07-26 08:21:47
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego decyzji Starosty Oświęcimskiego orzekającej o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 2015-11-13 07:47:33
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2013-08-26 07:24:59
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji na realizację inwestycji drogowej 2013-07-30 07:08:55
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/16 z dnia 25.01.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2016-02-12 07:39:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-13 07:41:22
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 2/17 z dnia 25.08.2017 r. na realizację inwestycji drogowej 2017-09-20 10:43:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/15 z dnia 21.01.2015 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 2015-02-16 07:24:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/17 z dnia 14.11.2017r. na realizację inwestycji drogowej 2017-12-06 12:43:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11