Dokumenty: 215

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej. 2019-09-17 09:10:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-30 11:35:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-26 11:11:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-19 09:47:41
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zleceniu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 2019-06-05 08:42:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 4/19 z dnia 09.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-04-11 07:53:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/19 z dnia 22.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-27 09:01:04
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-13 07:41:22
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. znak WAB.6747.6.2017 na realizację inwestycji drogowej 2019-02-25 12:28:57
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2019-01-25 08:17:08
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanawiania o zmianie postanowienia w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2019-01-14 08:11:32
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-12-20 08:05:51
Obwieszczenie Starosty Owięcimskiego w sprawie wszczęcia postepowania dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II” 2018-12-11 15:02:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji orzekająca o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowy ul. Kościeleckiej 2018-12-11 14:58:16
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanawiania w sprawie usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-12-04 08:31:57
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego w sprawie korekty wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową 2018-11-30 07:45:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym 2018-11-20 11:26:10
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-10-16 08:12:51
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-10-09 13:49:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 5/18 z dnia 30.08.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2018-08-31 07:49:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11