Dokumenty: 226

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-09-28 08:23:07
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o rozprawy administracyjnej w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2020-08-14 07:33:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o możliwości udziału społeczeństwa w ponownej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2020-07-24 08:48:01
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-03-25 08:41:55
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-03-11 08:23:31
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Nr 5/19 z dnia 30.08.2018 r. 2019-12-18 12:16:27
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 6/19 z dnia 21.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-11-29 07:15:21
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. znak WAB.6747.6.2017 2019-11-26 08:14:18
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/19/K z dnia 29.10.2019 r. 2019-10-30 09:45:23
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na inwestycję drogową 2019-10-22 09:51:29
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 5/19 z dnia 04.10.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-10-11 11:26:38
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej. 2019-09-17 09:10:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-30 11:35:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-26 11:11:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-08-19 09:47:41
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o zleceniu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 2019-06-05 08:42:42
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 4/19 z dnia 09.04.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-04-11 07:53:02
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 3/19 z dnia 22.03.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-27 09:01:04
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-03-13 07:41:22
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/19 z dnia 14.02.2019 r. znak WAB.6747.6.2017 na realizację inwestycji drogowej 2019-02-25 12:28:57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe