Dokumenty: 12

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.30.2020 - Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego 2021-04-01 08:22:25
SZP.272.34.2020 - Usługi w ramach zadania pn.: „Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w 2021 roku” 2021-03-29 12:44:35
SZP.272.33.2020 - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap III” 2021-02-17 08:56:46
SZP.272.24.2020 - Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór pracy pn. „Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB poprzez wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków” 2020-11-25 14:20:44
SZP.272.26.2020 - Odzyskanie zaszyfrowanych baz danych systemu geodezyjno- kartograficznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-10 16:14:24
SZP.272.12.2020 - "Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków" 2020-09-18 10:57:55
SZP.272.13.2020 - "Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B" 2020-08-27 15:31:10
SZP.272.10.2020 - Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w 2020 roku 2020-06-03 10:21:05
SZP.272.9.2020 - Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu oświęcimskiego bez miasta i gminy Kęty 2020-05-19 16:13:56
SZP.272.6.2020 - Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania „Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB poprzez wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Kęty” 2020-03-04 12:56:51
SZP.272.4.2020 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" 2020-02-27 08:47:54
SZP.272.47.2019 - Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno – kartograficznych polegających na weryfikacji i poprawie jakości istniejącej bazy GESUT dla miasta i gminy Kęty 2020-01-31 13:04:44

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe