Dokumenty: 11

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.35.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” 2021-04-01 14:29:57
SZP.272.32.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu” 2021-03-29 12:46:16
SZP.272.28.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach" 2021-02-10 14:13:47
SZP.272.25.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski” 2021-01-18 09:35:12
SZP.272.22.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej”. 2020-11-30 08:58:57
SZP.272.20.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Babicach na odcinku od DK 44 do ul. Różanej”. 2020-10-07 13:13:13
SZP.272.21.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach" 2020-10-07 13:09:33
SZP.272.19.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski” 2020-09-18 12:50:22
SZP.272.11.2020 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Słowackiego do ul. Chemików w Oświęcimiu" 2020-07-20 09:06:14
SZP.272.3.2020 Remonty cząstkowe-pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2020-2021 2020-03-11 12:03:31
SZP.272.2.2020 - „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2020-2021 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających” 2020-02-20 13:53:00

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe