Dokumenty: 13

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimksiego na rok 2020 2019-11-15 09:48:51
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-15 09:50:37
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2019-12-04 07:33:01
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego - 2020 2020-01-02 12:21:00
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020 2020-01-27 08:14:11
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2020-01-27 08:22:26
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2020 r. 2020-06-26 07:32:21
Opinia RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych 2020-07-17 12:02:46
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2020 r. 2020-07-21 08:47:01
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2020 r. 2020-09-17 12:06:06
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r. 2020-09-17 12:11:10
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2020 r. 2020-10-22 07:20:30
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2020 r. 2021-02-19 12:30:54

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe