Dokumenty: 52

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Elżbieta Kos - Dyrektor PCPR w Oświęcimiu do dnia 29.03.2017 r. 2020-08-18 16:51:56
Bożena Bryg - Dyrektor DD w Oświęcimiu do dnia 30 kwietnia 2018 r. 2020-08-18 16:51:25
Zofia Jarosz - Dyrektor PPP w Oświęcimiu do dnia 31.08.2018 r. 2020-08-18 16:50:44
Sabina Bigos-Jaworowska - Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu - do dnia 31 lipca 2019 r. 2020-08-18 16:49:47
Bogumiła Goryczka - Dyrektor MDK w Oświęcimiu - do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2020-08-18 16:49:03
Anna Kasprzyk - Hałat - Dyrektor PZ Nr 6 w Brzeszczach do dnia 31.08.2018 r. 2020-08-18 16:48:32
Łukasz Then - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu - od 03 września 2018 r. 2020-07-10 14:07:00
Alina Kwarciak - Dyrektor MDK w Oświęcimiu 2020-07-10 13:37:45
Dorota Bezwińska-Sikora - Dyrektor PPP w Kętach 2020-07-09 15:34:32
Celina Korczyk - Dyrektor PPP w Brzeszczach 2020-07-09 15:31:57
Jacek Polak - Dyrektor SOSW w Oświęcimiu 2020-07-09 14:56:06
Grażyna Kowalska - Dyrektor PZ Nr 11 w Kętach 2020-07-09 14:51:27
Grażyna Gawłowska - Dyrektor PZ Nr 3 w Oświęcimiu do dnia 31.08.2017 r. 2020-07-09 14:24:13
Grażyna Gawłowska - Dyrektor PCKTiB w Oświęcimiu 2020-07-09 14:23:49
Jacek Stoch - Dyrektor PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu 2020-07-09 14:17:28
Jolanta Bąk - Dyrektor PZ Nr 1 w Oświęcimiu 2020-07-09 13:31:07
Renata Englart-Janosz - Dyrektor PŚDS w Kętach 2020-07-09 13:24:22
Mariusz Sajak - Dyrektor DPS w Bobrku 2020-07-09 13:11:26
Renata Fijałkowska - Dyrektor PCPR w Oświęcimiu. 2020-07-09 13:05:29
Maria Wilgus - Dyrektor PZOL w Grojcu 2020-07-09 12:59:12

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe