Dokumenty: 52

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Józef Kała - Dyrektor PUP w Oświęcimiu 2020-12-30 08:11:04
Ilona Kula - Dyrektor PZ Nr 10 SME w Kętach 2020-12-14 13:54:37
Edyta Bogusz - Dyrektor PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu 2020-12-11 11:46:31
Dorota Mleczko p.o. Dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej - powołanie z dniem 1 czerwca 2018 r. 2020-12-11 11:42:41
Andrzej Jakubowski - p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do dnia 3 listopada 2019 r. 2020-12-11 08:41:49
Dorota Klimczak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach - od 1 lipca 2019 r. 2020-12-11 08:36:12
Grażyna Mojżesz-Wlazły - Dyrektor PZ Nr 9 w Kętach 2020-12-10 15:10:28
Bożena Zacna-Czaja - p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu 2020-10-05 09:01:34
Sylwia Pyrek - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Oświęcimiu od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 2020-09-04 13:28:34
Alicja Piekorz - Dyrektor PPP w Brzeszczach do dnia 31.08.2013 r. 2020-08-19 15:10:32
Andrzej Huczek - Dyrektor ZDP w Oświęcimiu do dnia 31.03.2013 r. 2020-08-18 16:59:14
Agnieszka Kuczyńska-Gondzik - Dyrektor PZ Nr 8 SZiO w Chełmku do dnia 31.08.2013 r. 2020-08-18 16:58:25
Tomasz Bielecki - Dyrektor POIK w Oświęcimiu do dnia 31.01.2015 r. 2020-08-18 16:57:39
Wiesława Drabek-Polek - Dyrektor PUP w Oświęcimiu do dnia 14.07.2015 r. 2020-08-18 16:57:13
Sławomir Teda - PINB w Oświęcimiu do dnia 8.05.2015 r. 2020-08-18 16:56:15
Renata Fijałkowska - Dyrektor POW w Kętach do dnia 29.03.2017 r. 2020-08-18 16:55:41
Aneta Jekiełek - Dyrektor PZ Nr 10 SME w Kętach do dnia 31.08.2017 r. 2020-08-18 16:53:48
Mariusz Tworus - Dyrektor CKP w Oświęcimiu do dnia 31.08.2017 r. 2020-08-18 16:53:22
Agata Lebica - Dyrektor PZ Nr 5 w Oświęcimiu do dnia 31.08.2017 r. 2020-08-18 16:52:50
Bogusława Bebak - Dyrektor PZ Nr 4 SEG w Oświęcimiu do dnia 31.08.2017 r. 2020-08-18 16:52:22

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe