Dokumenty: 21

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.42.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski” 2019-12-27 11:07:41
SZP.272.41.2019 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski” 2019-12-19 10:38:34
SZP.272.43.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 – 7+200” 2019-12-05 13:20:29
SZP.272.36.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przez sport – rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach” 2019-11-19 14:07:17
SZP.272.40.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” 2019-11-04 14:39:50
SZP.272.34.2019 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec 2019-09-17 15:55:00
SZP.272.31.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu” 2019-09-09 14:55:30
SZP.272.29.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Roboty podobne do zadania podstawowego „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018-2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających” 2019-08-13 12:40:41
SZP.272.26.2019 "Przebudowa ulicy Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" 2019-07-30 15:43:51
SZP.272.25.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K - ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” 2019-07-26 08:31:02
SZP.272.21.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Budowa chodnika wzdłuż ul. Suskiego we Włosienicy – odc. 1” 2019-07-16 14:50:16
SZP.272.22.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania " Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojow i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 219 roku - część 2" 2019-06-28 13:22:13
SZP.272.17.2019 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojańska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec” i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km 1+668 do km 1+726,50 w m. Malec 2019-06-26 13:12:23
SZP.272.22.2019 - Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II" 2019-06-25 08:57:27
SZP.272.16.2019 Roboty budowlane w ramach zadania pn. "Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 r." 2019-06-12 15:03:13
SZP.272.12.2019 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" 2019-05-15 07:54:24
SZP.272.11.2019 Roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów i ubytków jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 roku” 2019-05-06 13:24:44
SZP.272.7.2019 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: Część 1 - "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"; Część 2 - "Modernizacja drogi powiatowej nr 1864k ul. Jagiellończyka w Grojcu" 2019-04-17 09:58:56
SZP.272.8.2019 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km 1+182 do km 2+742" 2019-04-03 08:13:10
SZP.272.3.2019 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem” 2019-03-05 15:50:17

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe