Dokumenty: 9

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.18.2019 Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z bezpieczną wymianą butli, kurs obsługi żurawi HDS oraz kurs obsługi podestów ruchomych 2019-07-25 15:27:26
SZP.272.13.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 2019-06-27 15:00:40
SZP.272.20.2019 Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w 2019 r. 2019-06-13 10:51:12
SZP.272.15.2019 Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania „Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB poprzez wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków”. 2019-06-12 15:06:37
SZP.272.10.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych kształcących się zawodowo z terenu Powiatu Oświęcimskiego w latach 2019-2021 2019-05-08 07:15:27
SZP.272.6.2019 - Kontrola i nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania "Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB poprzez wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków" 2019-05-06 14:18:37
SZP.272.2.2019 - Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno - kartograficznych polegających na dostawie baz BDOT500 i GESUT dla części powiatu oświęcimskiegowraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu 2019-03-08 08:48:22
SZP.272.5.2019 - Usługa ubezpieczenia Powiatu Oświęcimskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi 2019-02-26 09:05:55
SZP.272.1.2019 - Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad digitalizacją dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego 2019-02-01 09:06:19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe