Dokumenty: 18

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2019 r. 2020-05-28 13:24:59
Sprawozdania finansowe za 2019 r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. 2020-04-30 15:39:56
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. 2020-04-28 08:42:00
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2019 r. 2020-04-28 08:41:45
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2019 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na 31.12.2019 r. 2020-04-14 08:53:54
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2019 r. 2020-02-24 09:16:36
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. 2020-02-12 07:36:30
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r. 2019-09-06 13:40:57
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2019 r. 2019-09-06 13:34:59
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2019 r. 2019-08-14 10:01:48
Opinia RIO dot. możliwości wykupu obligacji komunalnych 2019-05-13 12:00:22
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 2019-04-18 10:49:36
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2019-02-26 14:09:22
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2019 2019-02-19 13:47:40
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 2019-02-19 13:44:45
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2018-12-03 13:47:11
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego 2018-11-20 15:56:29
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimksiego na rok 2019 2018-11-20 15:54:59

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe