Dokumenty: 12

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.24.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2019-01-29 10:12:49
SZP.272.14.2018 - Digitalizacja dokumentów analowgowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego 2019-01-08 09:31:24
SZP.272.29.2018 - "Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno-kartograficznych polegających na dostawie baz BDOT500 i GESUT dla części powiatu oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu" 2018-12-21 12:33:34
SZP.272.16.2018 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonach: 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 2018-11-19 09:11:22
SZP.272.10.2018 - Dostawa bazy danych BDOT500 i GESUT dla części Powiatu Oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT 2018-10-30 14:31:52
SZP.272.11.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków - Kęty obszar wiejski bez Bielan oraz Kęty miasto 2018-10-05 08:56:53
SZP.272.8.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2018-09-27 14:29:36
SZP.272.4.2018 - Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków 2018-07-25 09:48:10
SZP.272.3.2018 - "Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK dla Powiatu Oświęcimskiego" 2018-07-25 09:46:16
SZP.272.7.2018 - Pełnienie funkcji Inspektora nazdzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" 2018-07-10 14:41:03
SZP.272.6.2018 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 2018-07-06 08:21:14
SZP.272.1.2018 - "Współorganizacja Tauron Life Festival Oświęcim 2018" 2018-03-14 10:37:07

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe