Dokumenty: 12

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.30.2018 Roboty budowlane w budynku Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach przy ul. Żwirki i Wigury 27a w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” 2019-02-12 14:51:36
SZP.272.26.2018 Roboty budowlane w Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego". 2019-01-22 15:54:10
SZP.272.28.2018 Roboty budowlane w budynku Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu przy ul. Obozowej 39 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego” 2019-01-22 15:45:07
SZP.272.21.2018 „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego” 2018-10-26 08:41:56
SZP.272.22.2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem”. 2018-10-22 11:49:34
SZP.272.23.2018 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego” 2018-10-22 11:30:56
SZP.272.18.2018 „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno – gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" 2018-10-16 12:59:51
SZP.272.19.2018 „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”. 2018-10-16 12:56:20
SZP.272.13.2018 „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu” 2018-10-09 15:47:40
SZP.272.12.2018 Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach 2018-09-06 10:22:34
SZP.272.5.2018 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K - ul. Graniczna w Zatorze 2018-06-12 16:44:34
SZP.272.2.2018 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2018 - 2019 w zakresie utrzymania nawierzchni oraz urządzeń odwadniających 2018-03-05 15:18:02

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe