Dokumenty: 17

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2018 r. 2019-05-29 10:17:15
Sprawozdania finansowe za 2018 r. oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimsiego za 2018 r. 2019-05-10 11:00:37
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2018 r. 2019-05-10 10:59:57
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2018 r. 2019-05-10 10:58:26
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorzadowych instytucji kultury za 2018 r. oraz informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na 31.12.2018 r. 2019-04-11 11:30:39
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 2019-02-19 13:33:22
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. 2018-10-19 09:16:38
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. 2018-09-21 13:32:50
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej i samorządowych instytucji kultury - za I półrocze 2018 r. 2018-09-21 13:26:41
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. 2018-07-23 08:43:49
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2018 r. 2018-04-20 12:34:15
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2018-01-24 09:42:50
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2018 2018-01-24 09:36:58
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 2018-01-24 09:36:05
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-30 08:29:34
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego 2017-11-17 13:33:43
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimksiego na rok 2018 2017-11-17 13:32:00

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe