Dokumenty: 18

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.15.2017 Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu - etap III" 2018-03-12 14:39:11
SZP.272.25.2017 - Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I" 2018-01-10 13:33:30
SZP.272.26.2017 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 2017-11-17 10:44:13
SZP.272.21.2017 Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu 2017-09-27 13:34:08
SZP.272.22.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach” 2017-09-27 13:25:14
SZP.272.20.2017 Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu 2017-09-26 10:50:33
SZP.272.1.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont instalacji c.o. w budynku PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 2017-09-20 14:20:19
SZP.272.9.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Starostwa" 2017-09-13 12:37:58
SZP.272.18.2017 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" 2017-08-31 11:36:56
SZP.272.19.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" 2017-08-28 14:19:24
SZP.272.18.2017 Prace remontowe w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu na potrzeby CKZ" 2017-08-28 13:41:39
SZP.272.17.2017 Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z droga 1758K ul. Główna na długości 530 mb." 2017-08-18 12:14:09
SZP.272.6.2017 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach" 2017-08-17 14:48:46
SZP.272.12.2017 - Prace remontowe w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja PZ Nr 3 w Oświęcimiu na potrzeby CKZ" 2017-07-25 15:22:43
SZP.272.10.2017 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb" 2017-06-19 09:32:56
SZP.272.7.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1876K ul. Bielska w Jawiszowicach w km 0+000 - 1+450" 2017-04-18 15:44:26
SZP.272.5.2017 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach" 2017-04-07 13:53:59
SZP.272.4.2017 Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Pod Górką oraz ul. Jezioro w m. Zaborze”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu i rozbudowa drogi powiatowej nr 1897K: ul. Jezioro i ul. Pod Górką w Zaborzu 2017-04-06 08:26:49

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe