Dokumenty: 17

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2017 r. 2018-05-30 08:59:58
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego 2018-04-30 14:48:59
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2017 r. 2018-04-20 12:48:06
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2017 r. 2018-04-20 12:41:56
Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 2018-04-05 12:35:16
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2017 r. 2018-03-13 11:39:09
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2017 r. 2017-10-19 07:35:12
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2017 r. 2017-08-31 11:21:37
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej - za I półrocze 2017 r. 2017-08-31 11:16:56
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2017 r. 2017-07-21 07:38:01
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2017 r. 2017-04-28 11:04:53
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2017-01-19 13:37:32
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2017 2017-01-19 13:27:13
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 2017-01-19 13:22:59
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2017 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2016-12-14 13:54:55
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego 2016-11-17 07:45:40
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimksiego na rok 2017 2016-11-17 07:41:45

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe