Dokumenty: 27

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZ.272.21.2016 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach oraz "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach" 2016-08-24 15:28:15
SZP.272.1.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu" 2016-02-16 12:13:12
SZP.272.10.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 2016-06-07 09:39:17
SZP.272.12.2016 Zad. 1 Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince Zad. 2 Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w m. Las 2016-06-06 11:23:02
SZP.272.14.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 2016-06-20 15:01:24
SZP.272.14.2017 Wykonanie robót budowlanych w ciagu ulicy Grojeckiej w Zaborzu 2017-09-27 13:36:38
SZP.272.15.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zad. 1 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+469 - 4+640 - etap I, Zad. 2 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+640 - 5+017 - etap II, 2016-07-15 12:18:56
SZP.272.17.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" 2016-07-12 08:51:44
SZP.272.18.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270" 2016-07-26 12:34:19
SZP.272.19.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu nad kanałem Wisły w obrębie śluzy SW Dwory, w ciągu DP 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim" 2016-08-05 13:45:08
SZP.272.2.2016 Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016 - 2018 2016-03-09 15:01:20
SZP.272.20.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Odwodnienie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach" 2016-08-18 11:12:13
SZP.272.22.2016 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej" 2016-08-01 13:06:09
SZP.272.23.2016 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III" 2016-10-21 12:38:33
SZP.272.24.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dabrowskiej w Kętach" 2016-09-29 13:15:09
SZP.272.25.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej al. Wojska Polskiego (dojazd do ALUMETAL i TAURON) w Kętach 2016-10-21 12:20:44
SZP.272.26.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach" 2016-10-06 09:32:06
SZP.272.27.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach 2016-10-28 09:01:46
SZP.272.28.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach" 2016-11-22 15:22:59
SZP.272.29.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach" 2016-12-06 15:02:28

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe