Dokumenty: 27

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.1.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu" 2016-02-16 12:13:12
SZP.272.4.2016 - Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2016 roku w zakresie utrzymania nawierzchni i urządzeń odwadniających 2016-03-08 16:46:46
SZP.272.2.2016 Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016 - 2018 2016-03-09 15:01:20
SZP.272.6.2016 - "Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 – 3+060,71”." (z dnia 17.02.2016 r.) 2016-04-05 16:08:21
SZP.272.3.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach" 2016-04-13 14:52:00
SZP.272.5.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul Zamkowa w Głębowicach" 2016-04-25 12:41:33
SZP.272.9.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu" 2016-05-31 11:37:38
SZP.272.12.2016 Zad. 1 Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince Zad. 2 Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w m. Las 2016-06-06 11:23:02
SZP.272.10.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku" 2016-06-07 09:39:17
SZP.272.14.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja przewiązki szkoły PZ Nr 1 w Oświęcimiu" 2016-06-20 15:01:24
SZP.272.8.2016 Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach 2016-06-24 14:06:21
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej" 2016-07-12 08:40:06
SZP.272.17.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1890K ulica Słowackiego w Oświęcimiu" 2016-07-12 08:51:44
SZP.272.15.2016 Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych: Zad. 1 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+469 - 4+640 - etap I, Zad. 2 - Remont drogi powiatowej ul. Czaniecka nr 1817K w Bulowicach w km 4+640 - 5+017 - etap II, 2016-07-15 12:18:56
SZP.272.18.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu na odcinku od km 5+792 do km 7+270" 2016-07-26 12:34:19
SZP.272.22.2016 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Polna w Polance Wielkiej" 2016-08-01 13:06:09
SZP.272.19.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu nad kanałem Wisły w obrębie śluzy SW Dwory, w ciągu DP 1895K, ul. Oświęcimska w m. Dwory II, gm. Oświęcim" 2016-08-05 13:45:08
SZP.272.20.2016 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Odwodnienie ul. Wiśniowej w Jawiszowicach" 2016-08-18 11:12:13
SZ.272.21.2016 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Remont budynku PZ Nr 9 w Kętach oraz "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach" 2016-08-24 15:28:15
SZP.272.24.2016 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. M. Dabrowskiej w Kętach" 2016-09-29 13:15:09

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe