Dokumenty: 17

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja za 2016 r. 2017-05-31 13:40:18
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok obrotowy 2016 (wraz ze sprawozdaniem finansowym) 2017-04-28 10:59:22
Uchwała RIO dot. zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. 2017-04-28 10:53:33
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimksiego za 2016 r. 2017-04-04 11:01:56
Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2017-04-04 10:59:40
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2017-03-08 07:46:19
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.09.2016 r. 2016-10-24 09:45:37
Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2016 r. 2016-09-05 13:24:59
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdowotnej - za I półrocze 2016 r. 2016-09-05 13:10:48
Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. 2016-07-22 07:41:09
Sprawozdania wg stanu na dzień 31.03.2016 r. 2016-04-22 09:53:09
Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF 2016-01-25 07:36:38
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego - 2016 2016-01-25 07:36:00
Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 2016-01-25 07:34:44
Uchwały RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 r., możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-12-02 08:10:06
Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego 2015-11-17 13:00:34
Projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Oświęcimksiego na rok 2016 2015-11-17 12:53:07

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe