Dokumenty: 23

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
LIsta jednostek nieodpłatego poradnictwa. 2020-02-18 11:35:32
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2019-01-02 14:39:36
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r 2020-01-13 11:34:01
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim 2017-07-06 13:48:33
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Oświęcimskim w 2018r. 2018-04-06 12:54:49
Lokalizacja i harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2019r. w Powiecie Oświęcimskim w 2019 2019-05-10 13:21:09
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie i Edukacja Prawna na ternie Powiatu Oświęcimskiego w 2021 roku 2021-02-16 14:25:34
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu oświęcimskiego w 2019r. 2018-12-10 11:23:17
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w przedmiocie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oświęcimskiego w 2021r. 2020-10-22 08:37:24
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2019 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 2018-11-15 07:57:16
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 2019-10-07 10:01:09
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Oświęcimskiego w roku 2021 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 2020-10-08 08:15:50
Otwarty konkurs ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-10-27 12:22:58
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-11-08 10:38:16
Otwarty konkurs ofert - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 2017-10-26 10:32:40
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2020 roku. 2019-10-23 09:07:16
Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2019 roku. 2018-12-10 11:27:11
Uchwała Nr 212/240/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, niedopłatnego poradnictwa obywtelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2020 roku. 2019-11-21 07:43:56
Uchwała Nr 219/488/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywtelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2021 roku. 2020-11-26 07:48:21
Wyniki otwartego konkursu ofert - Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku. 2015-11-25 12:02:48

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe