Dokumenty: 20

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
SZP.272.3.2015 Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2015 r. 2015-03-18 10:36:21
SZP.272.1.2015 Roboty budowlane w pracowni technologicznej w PZ Nr 2 SOMSiTw Oświęcimiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych Powiatu Oświęcimskiego”. 2015-04-09 07:45:54
SZP.272.5.2015 „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2015 roku w zakresie utrzymania nawierzchni i urządzeń odwadniających.". 2015-04-16 13:21:04
SZP.272.10.2015 - Wykonanie robót budowlanych na odcinku 4 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku Babice-Harmęże - Etap II 2015-05-19 09:22:43
SZP.272.8.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1897K w obrębie skrzyżowania z ul. Ruczaj oraz ul. Nad Potokiem i ul. Nowy Świat w Porębie Wielkiej" 2015-05-19 14:32:03
SZP.272.11.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1880K ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu” (z dnia 23.04.2015 r.) 2015-05-25 15:07:48
SZP.272.16.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" (z dnia 05.06.2015 r.) 2015-07-13 10:42:12
SZP.272.17.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu" (z dnia 08.06.2015 r.) 2015-07-13 11:55:08
SZP.272.20.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Starostwa" (z dnia 26.06.2015 r.) 2015-07-21 15:09:59
SZP.272.19.2015 Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu" oraz "Budowa archiwum zakładowego" 2015-08-03 11:50:34
SZP.272.21.2015 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu” oraz „Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu” (z dnia 27.07.2015 r.) 2015-08-20 10:50:45
SZP.272.22.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:"Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III (z dnia 30.07.2015 r.) 2015-08-31 11:11:49
SZP.272.24.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Starostwa” (z dnia 05.08.2015 r.) 2015-09-04 10:09:30
SZP.272.25.2015 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu" oraz "Budowa archiwum zakładowego" (z dnia 05.08.2015 r.) 2015-09-10 08:41:53
SZP.272.27.2015 Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu 2015-10-01 09:24:07
SZP.272.29.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach" 2015-10-08 12:14:00
SZP.272.31.2015 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K - ul. Wypoczynkowa w Zasolu" 2015-10-20 15:59:29
SZP.272.30.2015 Remont drogi powiatowej nr 1863K - ul. Włosieńska w Osieku 2015-10-26 11:15:30
SZP.272.32.2015 - Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu" oraz "Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu". 2015-11-18 12:25:55
SZP.272.33.2015 - Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa ulicy Szpitalnej w Oświęcimiu" oraz "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej z dostosowaniem do wymagań przepisów pożarowych wraz z oświetleniem zewnętrznym i odwodnieniem terenu" w ramach zadania "Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu" (z dnia 10.11.2015 r.) 2015-12-18 13:15:14

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe