Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-04 14:49:26
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017 2017-05-18 12:01:29
Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-03-01 11:45:54
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświecimskiego 2017-02-23 09:27:38
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-15 09:00:14
Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi 2016-11-21 13:33:26
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-13 09:42:54
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2016-02-04 13:29:07
Komitet Doradczy reprezentuje organizacje pozarządowe w kontaktach z władzami Powiatu 2016-01-26 09:46:47
Oferty złożone na mocy art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-05 09:32:48
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2015-10-28 09:13:36
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym 2015-10-27 13:26:23
Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " 2015-09-04 09:47:04

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe