Dokumenty: 30

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM 2019-10-31 11:29:33
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2016-02-04 13:29:07
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2018-03-14 14:47:10
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-01-13 14:06:41
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświecimskiego 2017-02-23 09:27:38
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2020-05-12 09:31:26
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi 2018-06-08 09:10:42
Rozstrzygnięcie konkursów: „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” 2020-05-12 09:28:17
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2019 2019-06-11 11:41:28
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-07-02 12:58:35
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017 2017-05-18 12:01:29
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-11-27 09:35:51
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-11-05 11:24:23
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-15 09:00:14
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym 2015-10-27 13:26:23
Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi 2016-11-21 13:33:26
Oferty złożone na mocy art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-05 09:32:48
Konsultacje projektu uchwały w w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego 2019-03-01 07:48:12
Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-03-01 11:45:54

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe