Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Komitet Doradczy reprezentuje organizacje pozarządowe w kontaktach z władzami Powiatu 2016-01-26 09:46:47
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2015-10-28 09:13:36
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2017 2018-01-31 10:17:21
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-01-31 13:24:35
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu oświęcimskiego - 2019 2019-03-27 09:39:53
Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " 2015-09-04 09:47:04
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-13 09:42:54
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-04 14:49:26
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-19 11:21:13
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-10-23 10:45:33
Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-03-01 11:45:54
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 2021-03-01 08:53:31
Konsultacje projektu uchwały w w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego 2019-03-01 07:48:12
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 2020-10-14 09:01:50
Oferty złożone na mocy art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-05 09:32:48
Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi 2016-11-21 13:33:26
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym 2015-10-27 13:26:23
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-15 09:00:14
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-11-05 11:24:23

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe