Dokumenty: 34

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Konsultacje "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego " 2015-09-04 09:47:04
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowym 2015-10-27 13:26:23
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2015-10-28 09:13:36
Oferty złożone na mocy art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-11-05 09:32:48
Komitet Doradczy reprezentuje organizacje pozarządowe w kontaktach z władzami Powiatu 2016-01-26 09:46:47
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2016-02-04 13:29:07
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2016-10-13 09:42:54
Osoby odpowiedzialne za współpracę z organizacjami pozarządowymi 2016-11-21 13:33:26
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-12-15 09:00:14
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświecimskiego 2017-02-23 09:27:38
Konsultacje projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 2017-03-01 11:45:54
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017 2017-05-18 12:01:29
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-04 14:49:26
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2017 2018-01-31 10:17:21
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-01-31 13:24:35
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2018-03-14 14:47:10
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi 2018-06-08 09:10:42
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-07-02 12:58:35
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-19 11:21:13

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe