Dokumenty: 31

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” 2020-10-14 09:01:50
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku 2020-05-12 09:31:26
Rozstrzygnięcie konkursów: „Na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego KALEJDOSKOP INICJATYW” oraz „Na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego” 2020-05-12 09:28:17
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-01-13 14:06:41
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-11-27 09:35:51
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok 2019-11-05 11:24:23
WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM 2019-10-31 11:29:33
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-10-23 10:45:33
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2019 2019-06-11 11:41:28
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie powiatu oświęcimskiego - 2019 2019-03-27 09:39:53
Konsultacje projektu uchwały w w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego 2019-03-01 07:48:12
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-19 11:21:13
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-07-02 12:58:35
Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi 2018-06-08 09:10:42
Wykaz organizacji OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego mających siedzibę na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2018-03-14 14:47:10
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2018 2018-01-31 13:24:35
Konkursy promujące działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego - 2017 2018-01-31 10:17:21
Program współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-13 07:22:55
Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-10-04 14:49:26
Rozstrzygnięcie konkursów promujących działalność organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Oświecimskiego - 2017 2017-05-18 12:01:29

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe