Dokumenty: 298

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XLIV/484/2014 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2014-10-06 15:03:02
Uchwała Nr XLIV/483/2014 w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu. 2014-10-06 15:00:06
Uchwała Nr XLIV/478/2014 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 2014-10-06 14:38:08
Uchwała Nr XLIV/477/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/109/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącymjest Powiat Oświęcimski. 2014-10-06 14:33:22
Uchwała Nr XLIV/474/2014 w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2014-10-06 14:22:21
Uchwała Nr XLIV/472/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-10-06 13:49:08
Uchwała Nr XLIII/468/2014 zmieniająca uchwałę Nr XL/446/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2014-09-04 09:05:55
Uchwała Nr XLI/464/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2014-07-04 08:21:58
Uchwała Nr XLI/463/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Oświęcimski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 2014-07-04 08:21:51
Uchwała Nr XLI/462/2014 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego osób zamieszkałych w miejscowości Dwory Drugie w Gminie Oświęcim. 2014-07-04 08:21:37
Uchwała Nr XLI/459/2014 sprawie zmiany do uchwały Nr XXVI/299/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski. 2014-07-04 08:12:40
Uchwała Nr XLI/453/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-07-04 07:43:02
Uchwała Nr XL/446/2014 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2014-05-26 12:19:48
Uchwała Nr XL/444/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-05-26 12:18:36
Uchwała Nr XXXIX/441/2014 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2014-05-02 12:16:11
Uchwała Nr XXXIX/440/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-05-02 12:12:56
Uchwała Nr XXXIX/436/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-05-02 11:39:36
Uchwała Nr XXXVIII/429/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/405/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-04-02 14:45:14
Uchwała Nr XXXVIII/426/2014 w sprawie zmiany statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka im. Kornela Makuszyńskiego w Oświęcimiu. 2014-04-02 14:44:49
Uchwała Nr XXXVIII/423/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2014-04-02 14:43:21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe