Dokumenty: 310

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr IV/65/2011 w sprawie likwidacji Technikum w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:55:03
Uchwała Nr IV/64/2011 w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:52:35
Uchwała Nr IV/61/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-04-19 10:38:39
Uchwała Nr IV/58/2011 w sprawie zwolnienia z opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy niektórych osób zamieszkałych na terenie Powia 2011-04-19 10:25:37
Uchwała Nr IV/57/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 l 2011-04-19 10:19:14
Uchwała Nr III/48/2011 w sprawie określenia wysokości oraz zasad i trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych, trenerów oraz innych osób wyróż 2011-04-18 15:02:02
Uchwała Nr III/47/2011 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 2011-04-18 14:57:30
Uchwała Nr III/36/2011 Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. 2011-04-18 14:00:15
Uchwała Nr II/30/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011. 2011-04-18 12:05:06
Uchwała Nr II/27/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 2011-04-18 11:48:58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe