Dokumenty: 310

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XI/125/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:46:01
Uchwała Nr IX/107/2011 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek. 2011-09-27 16:19:49
Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek. 2011-09-27 16:19:36
Uchwała Nr IX/100/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-27 15:34:58
Uchwała Nr IX/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2011-09-27 15:30:30
Uchwała Nr VIII/96/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-01 08:42:56
Uchwała Nr III/46/2011 w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły z 2011-07-20 14:57:55
Uchwała Nr VII/95/2011 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. 2011-06-27 10:16:38
Uchwała Nr VII/92/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu O 2011-06-27 10:01:43
Uchwała Nr VII/90/2011 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przpadaj 2011-06-27 09:48:57
Uchwała Nr VII/89/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 2011-06-27 09:39:06
Uchwała Nr VI/84/2011 w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2011-05-30 13:38:16
Uchwała Nr VI/83/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego za 2010 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 l 2011-05-27 12:59:29
Uchwała Nr V/78/2011 w sprawie zatwierdzenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekunczo - Leczniczych w Grojcu. 2011-05-06 13:25:51
Uchwała Nr V/79/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/30/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godz 2011-04-27 10:26:32
Uchwała Nr V/74/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lu 2011-04-27 09:52:00
Uchwała Nr IV/69/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/46/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie założenia dwuletniego 2011-04-19 11:11:27
Uchwała Nr IV/68/2011 w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:04:54
Uchwała Nr IV/67/2011 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Jawiszowicach. 2011-04-19 11:01:47
Uchwała Nr IV/66/2011 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jawiszowicach. 2011-04-19 10:57:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe