Dokumenty: 298

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIII/151/2011. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok. 2011-12-30 09:24:31
Uchwała Nr XIII/149/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-30 08:58:29
Uchwała Nr XII/140/2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012. 2011-12-08 11:24:28
Uchwała Nr XII/138/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2011-12-08 11:15:39
Uchwała Nr XII/134/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-08 11:01:48
Uchwała Nr XII/132/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:26
Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach kategorii powiatowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:04
Uchwała Nr XI/128/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr L/369/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:57:41
Uchwała Nr XI/125/2011 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2011-10-28 11:46:01
Uchwała Nr IX/107/2011 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg na terenie gminy Chełmek. 2011-09-27 16:19:49
Uchwała Nr IX/106/2011 w sprawie pozbawienia kategorii dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Chełmek. 2011-09-27 16:19:36
Uchwała Nr IX/100/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-27 15:34:58
Uchwała Nr IX/99/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/84/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 2011-09-27 15:30:30
Uchwała Nr VIII/96/2011 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-09-01 08:42:56
Uchwała Nr III/46/2011 w sprawie założenia dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego specjalnego dla absolwentów zasadniczej szkoły z 2011-07-20 14:57:55
Uchwała Nr VII/95/2011 w sprawie zmiany statutu Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. 2011-06-27 10:16:38
Uchwała Nr VII/92/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego parkowanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu O 2011-06-27 10:01:43
Uchwała Nr VII/90/2011 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przpadaj 2011-06-27 09:48:57
Uchwała Nr VII/89/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 2011-06-27 09:39:06
Uchwała Nr VI/84/2011 w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2011-05-30 13:38:16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe